Skolebestyrelsens kalender

september
25-09-2018 08:00-15:00 Projekt undervisning (Erhvervsskolen)
26-09-2018 08:00-15:00 Projekt undervisning (Erhvervsskolen)
oktober
23-10-2018 08:00-15:00 Projekt undervisning (Erhvervsskolen)
24-10-2018 08:00-15:00 Projekt undervisning (Erhvervsskolen)
29-10-2018 18:00-21:00 Skolebestyrelsesmøde
november
14-11-2018 14:30-15:20 Forældresamtaler
december
04-12-2018 17:00-20:00 Skolebestyrelsesmøde
12-12-2018 Elevjulefrokost center udskoling - festsalen
18-12-2018 08:00-15:00 Projekt undervisning (Erhvervsskolen)
19-12-2018 08:00-15:00 Projekt undervisning (Erhvervsskolen)
januar
21-01-2019 08:00-15:00 Praktik / virksomhedsuge (hele ugen)
31-01-2019 Skolevalg 2019 - festsalen
februar
07-02-2019 17:00-20:00 Skolebestyrelsesmøde
april
10-04-2019 17:00-20:00 Skolebestyrelsesmøde
juni
04-06-2019 17:00-20:00 Skolebestyrelsesmøde