Profil, vision og værdier

 


Hvem er vi?

Skolen på Sønderager består af tre afdelinger.

Udskolingsafdeling med talentklasser for unge talenter inden for idræt, sang og musik.

En specialafdeling for børn og unge med forskellige autismediagnoser

Herning Kommunes 10. klasser. I tilknytning til 10. klasse findes også en modtagerklasse for unge udlændinge.

Skolen har ca. 400 elever og 90 medarbejdere. Vores undervisere har særlige kompetencer inden for prøvefagsundervisning, autisme- og ungdomspædagogik.

 

Hvor skal vi hen?

Skolen på Sønderager skal være hele kommunens og regionens skole.

Vi vil kendes som et læringssted præget af viljen til at sætte sig mål uden at miste fokus på tillid og trivsel.

Vi søger til stadighed at udvikle os og blive klogere på, hvad nutidens skole indeholder og kræver - samtidig med at vi er tro mod traditioner og værdier.

 

Hvad tror vi på?

Tillid og anerkendelse - ”Børn og unge kan meget mere, end vi umiddelbart ser.”

Struktur og genkendelighed - ”Tydelighed skaber tryghed.”

Gensidig respekt - ”Alle på skolen er lige vigtige.”

Faglighed og trivsel – ”Faglighed og trivsel er hinandens forudsætninger.”

Muligheder - ”Vi skal forfølge store mål - og turde at fejle.”

Mangfoldighed – ”Vores forskellighed kan blive vores styrke.”

 

Hvad vil vi?

Vores overordnede mål er læring, personlig udvikling og dannelse.

Vores elever skal blive så dygtige, de kan - fagligt, personligt og socialt.

Vores elever skal kunne håndtere forandringer, tage ansvar, vise hensyn og forfølge deres mål.

Skolen skal være et læringssted og en arbejdsplads med fokus på trivsel og høje faglige kompetencer.

 

Hvordan gør vi?

Vi arbejder strategisk med målbevidst læring. Det foregår gennem undervisningsaktiviteter med udgangspunkt i synlige mål, samvær med andre børn og unge samt opmærksomhed på verden uden for skolen.

Vi arbejder i professionelle læringsfællesskaber.

Vi praktiserer et udvidet samarbejde med forældre og andre eksterne samarbejdspartnere.

 

Eleverne i talentklasserne har mulighed for at bruge den nødvendige tid på deres idræt eller musik - kombineret med et udfordrende udskolingsforløb i samvær med ligestillede og derigennem forfølge deres drøm om en karriere inden for deres område.

 

Specialafdelingen for børn og unge med forskellige autismediagnoser kendetegnes ved et undervisningsmiljø, hvor der arbejdes med udvikling, trivsel og fællesskab under hensyntagen til den enkelte elevs udfordringer og funktionsniveau. Dette søges opnået gennem et overskueligt, struktureret miljø, hvor der er få nære voksne omkring tilrettelæggelse og gennemførelse af den enkelte elevs undervisning.

 

10. klasseafdelingen arbejder på at styrke elevernes faglige, personlige og sociale kvalifikationer og derigennem forbedre elevernes mulighed for at gennemføre en ungdomsuddannelse. Undervisningen tilpasses den enkelte elevs muligheder og behov, og der er stor fokus på at skabe overblik, tryghed og tillid hos den enkelte og derigennem sikre overgangen til ungdomsuddannelse og voksenlivet.